Europols utredare har samarbetat med den bulgariska polisen för att slå till mot ett stort IPTV-nätverk.
Det fanns 17 räder och sex företag inblandade i en plattform som betjänar mer än 30000 abonnenter.
Ett av företagen har redan fått böter på 650 k för sin primära roll i det olagliga nätverket.

Läs mer på: http://iptv.se/

Europol har samarbetat med den bulgariska polisens it-brottsenhet för att genomföra en framgångsrik insats mot ett omfattande nätverk av olagliga IPTV-tjänstedistributörer. Räderna ägde rum i städerna Sofia och Varna, och polisen gick in i 17 hus för att göra sökningar. Detta resulterade i beslag av ett stort antal dokument, digitala data och hårdvara, som alla kommer att användas som bevis för att bevisa skuld de gripna individerna. Enligt utredarnas första uttalanden är det sex företag som är inblandade i systemet.

Bulgariens generaldirektorat för bekämpning av organiserad brottslighet har inlett sex förundersökningsförfaranden, ett för varje berört företag. Redan har böter ålagts det företag som innehade den ledande ställningen i systemet, med ett belopp på 650000 euro. Enligt vad som framgår av de beslagtagna uppgifterna hade pirat-IPTV-servicenätverket minst 30000 abonnenter som fick de sända signalerna olagligt. Nätverket avslöjades efter att Europol använt två expertutredare i landet. De lyckades samla in information om IPTV-tjänstens verksamhet och dubbelkolla sina resultat mot Europols centrala underrättelsedatabaser.